Over VIAA

Het Vlaams Instituut voor Archivering of VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal samen met zijn partners. In eerste instantie zijn dit de erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedinstellingen en Vlaamse omroepen zoals de VRT en de Vlaamse regionale omroepen. In de loop van 2014-2015 werd deze groep verder uitgebreid met archiefdiensten van de Vlaamse overheidsinstellingen, van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse instellingen die als archief, museum of erfgoedbibliotheek erkend zijn. In 2016 verwelkomt VIAA de podiumkunstorganisaties. Gaandeweg wordt de groep van content partners verder verruimd naargelang de noden en prioriteiten en rekening houdend met de budgettaire context van VIAA.

VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse Regering. Lees meer over de opstart en de voorgeschiedenis van VIAA bij 'Historiek'.

Scope van VIAA

Uit vorige onderzoeksprojecten bleek dat er een grote nood bestond aan een meer geïntegreerde aanpak voor het digitaal bewaren en ontsluiten van ons audiovisueel erfgoed. Volgens een eerste schatting uit februari 2013 lag er in de Vlaamse archieven ongeveer 600.000 uur aan audio, video en filmmateriaal dat nog gedigitaliseerd moest worden. Dit materiaal dreigt verloren te gaan omdat ze nog op oude dragers zoals videocassettes staan. Om deze audio en video in de toekomst nog te kunnen bekijken en gebruiken, moeten we ze digitaliseren en duurzaam bewaren. Ook voor het materiaal dat we vandaag de dag maken, is dergelijke duurzame digitale opslag cruciaal.

Inhoudelijk gaat het van films, televisie- en radioprogramma’s en muziekopnames, over audiovisuele kunstobjecten en opnames van allerlei evenementen tot home-video’s en nog veel meer. Oorspronkelijk stond het acroniem VIAA dan ook voor het Vlaamse Instituut voor Audiovisuele Archivering.

Maar ook in andere sectoren en voor andere dragers is digitaal archiveren een grote uitdaging. Een voorbeeld van hoe VIAA ook zijn expertise en middelen breder ter beschikking stelt, is bijvoorbeeld het project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ waarbij frontbladen, kranten en tijdschriften uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd, bewaard en toegankelijk gemaakt worden. Hoewel op dit moment de naam VIAA behouden blijft, spreken we dus van het Vlaams Insituut voor Archivering om de brede inzetbaarheid van VIAA te benadrukken.

Lees hier meer over de historiek van VIAA.

Maar ook in andere sectoren en voor andere dragers is digitaal archiveren een grote uitdaging. Daarom is bij de opstart van VIAA expliciet gevraagd om ook in andere domeinen, en zeker op het vlak van bestuurlijke archieven, een rol op te nemen. Een voorbeeld van deze scopeverbreding is bijvoorbeeld het project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ waarbij frontbladen, kranten en tijdschriften uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd, bewaard en toegankelijk gemaakt worden. Hoewel op dit moment de naam VIAA behouden blijft, spreken we dus van het Vlaams Insituut voor Archivering om de brede inzetbaarheid van VIAA te benadrukken.

Taken van VIAA

De belangrijkste taken van VIAA zijn:

  • Digitaliseren: de informatie op fysieke dragers omzetten naar door computers leesbare bestanden.
  • Archiveren: digitaal materiaal duurzaam bewaren, koppelen aan metadata en indexeren zodat het bruikbaar wordt voor verschillende doelgroepen.
  • Interactie: het digitale materiaal ter beschikking stellen voor specifieke doelgroepen (met een eerste focus op onderwijs).

Samenwerking is een centraal uitgangspunt voor VIAA, hoe we dit verder invullen lees je in de 5 krachtlijnen van VIAA.