Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel is een cultuurtheorie van Barend van Heusden, die zijn intrede doet in het onderwijs. In België zet CANON Cultuurcel hier zijn schouders onder en samen met VIAA werden enkele tools ontwikkeld om leerkrachten te helpen over cultuur te reflecteren aan de hand van audiovisueel archiefmateriaal. Zo willen we door het gebruik van beeld en geluid maximaal inzetten op de groei van het cultureel bewustzijn van jongeren.

Hiervoor ontwikkelden CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming en VIAA verschillende tools die nu gebundeld zijn op de projectpagina Cultuur in de Spiegel op Het Archief voor Onderwijs. Op de pagina vinden leerkrachten onder meer een interactieve video over cultuuronderwijs, tips & tricks om met een Cultuur in de Spiegel-bril naar audiovisueel archiefmateriaal te kijken en meer dan dertig inspirerende collecties met beeld en geluid, gestoeld op de Cultuur in de Spiegel-theorie. De projectpagina is deels publiek toegankelijk. Om toegang te krijgen tot het beeldmateriaal op Het Archief voor Onderwijs heb je een gebruikersaccount nodig (enkel voor leerkrachten en studenten lerarenopleiding). 

Audiovisueel archiefmateriaal is bij uitstek geschikt om aan cultuurreflectie te doen, omdat het een unieke blik geeft op hoe het vroeger was en hoe onze cultuur geëvolueerd is. Via onze Cultuur in de Spiegel-collecties zetten we dit extra in de verf, met behulp van vier culturele vaardigheden en didactische suggesties voor in de klas. 

Ook onze redacteurs op Het Archief voor Onderwijs kijken voortaan door een Cultuur in de Spiegel-bril. Bij het selecteren van audiovisueel materiaal voor het platform en het maken van lesklare, vakspecifieke collecties maken ze gebruik van dit referentiekader. Zo willen we met het archiefmateriaal van onze partners maximaal inzetten op de groei van het cultureel bewustzijn van jongeren. 

Na een vooronderzoek rond cultuuronderwijs dat VIAA bij 27 docenten lerarenopleiding uitvoerde, worden de tools van september tot en met december 2017 door docenten en studenten in Vlaamse lerarenopleidingen gebruikt om lessen te maken. Aan de hand van hun feedback, worden de aangereikte hulpmiddelen vanaf december verder verfijnd.