Beeld en geluid digitaliseren, duurzaam bewaren en toegankelijk maken

Hetarchief.be is een initiatief van VIAA, of het Vlaams Instituut voor Archivering, samen met meer dan 100 van zijn content partners. Sinds onze oprichting eind 2012 door de Vlaamse Regering, digitaliseren we Vlaams audiovisueel materiaal vanop bedreigde analoge dragers. Dat materiaal bewaren we samen met digitaal beeld en geluid en maken we waar mogelijk toegankelijk. Op hetarchief.be doen we dat door de beschrijvingen van meer dan een half miljoen items doorzoekbaar te maken. 

Digitaliseren, duurzaam bewaren en toegankelijk maken zijn de pijlers van onze werking. Samen met onze partners zetten we onze schouders onder verschillende projecten om dit mogelijk te maken.