Organisatie

VIAA: een uniek platform voor onze audiovisuele geschiedenis

In de archieven van de openbare omroep, commerciële en regionale televisiezenders en culturele (erfgoed)instellingen liggen ontelbare uren film-, video- en audiomateriaal, maar ook documenten, foto’s en boeken. Veel van dit audiovisueel materiaal dreigt verloren te gaan omdat de dragers oud of fragiel zijn geworden (bijvoorbeeld geluids- of VHS-banden), of de specifieke afspeelapparatuur niet meer voorhanden is. Om dit te vermijden zet VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering, digitaliseringsprojecten op.

Wij hebben niet alleen aandacht voor de digitalisering van analoog materiaal, maar ook voor het archiveren en delen van reeds digitaal materiaal. Het toegankelijk houden van dit materiaal is immers een opdracht die blijvende aandacht vraagt. Een floppy disk, CD-ROM of zelfs een harde schijf zijn digitale dragers met een relatief korte levensduur. Daarnaast kan de data ook weggeschreven zijn in een formaat dat nu niet meer gangbaar is, of kan de afspeelapparatuur verdwenen zijn. 

Om zowel het verlies van analoog materiaal als het verlies van reeds digitaal materiaal te vermijden, werken we binnen onze projecten nauw samen met onze content partners. We digitaliseren en archiveren Vlaamse beeld- en geluidsfragmenten, en maken het digitale materiaal toegankelijk voor verschillende gebruikers. In de eerste plaats voor onze content partners zelf, maar daarnaast ook voor onderwijs en het brede publiek.


"VIAA's model in tackling the challenges of audiovisual archiving in a joint effort with broadcasters and cultural heritage bodies is followed with great interest by FIAT/IFTA. It is a very creative approach to national funding of the digitisation and preservation activities necessary to safeguard collections in an efficient and cost effective manner. It is an inspirational approach also to European members, including my own country Ireland."

  • Picture_Bri_d
  • Bríd Dooley
    President FIAT/IFTA

Hoe gaan we te werk?

Het meest bedreigde materiaal digitaliseren we eerst. Voor een kostenefficiënte digitalisering groeperen we zo veel mogelijk materiaal van verschillende content partners per drager. We creëerden de nodige processen voor een gestandaardiseerde flow, die de content partners helpt bij de voorbereidingen en vermijdt dat er materiaal verloren gaat. Daarnaast volgen we ook internationale standaarden om de kwaliteit maximaal te waarborgen. 

VIAA doet dit niet alleen en werkt hiervoor samen met organisaties uit de cultuur-, erfgoed- en mediasector, die ons audiovisueel erfgoed creëren en/of beheren. Wij zorgen voor de digitalisering, bewaring en digitale platformen, en zij focussen zich op het beheer en de inhoudelijke projecten rond het verzamelde materiaal.

Waar ligt onze kracht? 


VIAA is onderdeel van een ecosysteem bestaande uit content partners, kennisinstellingen en expertisecentra, technologiebedrijven, service providers en gebruikers. We kunnen dus rekenen op een uitgebreid kennisnetwerk en staan bij onze stakeholders bekend om onze open en transparante aanpak. We zijn enthousiast over onze missie en gedreven in de uitvoering, waarbij we duurzaamheid en innovatie vooropstellen. We behandelen ieder digitaliseringsproject met de grootste zorg en respect voor makers, eigenaars en ons audiovisueel erfgoed.

Hoe kunnen wij bestaan? 


VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse Regering. Onderzoeksinstituut iMinds stond in voor de opstart omdat de organisatie jarenlang onderzoek had verricht naar digitale archivering, en de juiste omkadering kon bieden voor een snelle operationalisering. In 2016 werd VIAA een zelfstandige vzw, gefinancierd door de Vlaamse Regering. VIAA wordt aangestuurd door een eigen Raad van Bestuur, waarin zowel de Vlaamse Regering als de content partners vertegenwoordigd zijn. 

Het VIAA Team

Wil je meer info over VIAA?
Contacteer Nico. Hij beantwoordt graag jouw vragen.

Nico3NICO