Wat doen we?

Publieke toegankelijkheid van ons audiovisuele erfgoed

VIAA zet zich dagelijks in om de schat aan audiovisueel materiaal in Vlaanderen te digitaliseren, archiveren, bewaren en toegankelijk te maken. Wij doen dit niet alleen voor de toekomst, maar ook voor de generaties van vandaag. In opdracht van de Vlaamse Regering delen wij ons beeld- en geluidsarchief via verschillende platformen. Vandaag ligt de focus hoofdzakelijk op onderwijs, maar we willen zowel leerkrachten, wetenschappers als het brede publiek toegang geven tot het Vlaams archief. Het ontsluiten van dit materiaal gebeurt steeds in samenspraak met de content partners en met respect voor de auteursrechten.

Onze platformen en onderzoeksprojecten

Op basis van onderzoek en nauwe samenwerkingen met doelgroepen en content partners konden we reeds twee platformen lanceren. Verder lanceerden we ook een eerste publiekscampagne om mensen bewust te maken van het belang van audiovisueel erfgoed en werken we mee aan verschillende onderzoeksprojecten.


Het Archief 

Op Het Archief kan je snuisteren in beschrijvingen van meer dan een miljoen audiovisuele items van meer dan 100 organisaties uit de cultuur-, media- en overheidssector. Meer specifiek gaat het om landelijke en regionale omroepen, podiumkunstenorganisaties, musea, archieven, enkele universiteiten en overheidsinstellingen. Het materiaal zelf kan je niet bekijken of beluisteren, omdat er vaak auteursrechten op rusten. Wel kom je er te weten of er materiaal aanwezig is en bij welke organisatie je ervoor terecht kan. Je kan zelf contact opnemen met de organisatie in kwestie.
Ontdek hetarchief.be >

Het Archief voor Onderwijs 

Vandaag leven jongeren in een beeldcultuur en is het als leerkracht belangrijk om daarop in te spelen met audiovisueel materiaal. Via het platform 'Het Archief voor Onderwijs' hebben leerkrachten exclusief toegang tot onze collecties die aansluiten bij de leerplannen en waarmee zij hun lessen extra boeiend maken. 
Bezoek Het Archief voor Onderwijs >

Nieuws van de Groote Oorlog

Dit platform is openbaar en breiden we doorheen de jaren uit met meer thema’s. Een eerste thema – dat volledig is afgerond –  is ‘Belgische pers uit de Groote Oorlog’, waarbij we de krantenpublicaties uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd hebben. Het is bovendien één van de grootste onlinedatabanken met persmateriaal uit 1914-1918. 
Bekijk het persmateriaal uit WO I >


De Beeldcapsule

Met De Beeldcapsule wilden we audiovisueel materiaal uit Vlaamse archieven koesteren, tot leven wekken en in de kijker zetten. Samen met organisaties uit de media-, erfgoed- en podiumkunstenorganisaties zoomden we in 2017 in op het thema ‘vrije tijd’. Van 19 september tot 22 oktober kon je je favoriete beeldfragmenten verzamelen in je eigen beeldcapsule. De 5 meest gekozen fragmenten lanceerden we aan het einde van de campagne naar 2117.
Ontdek De Beeldcapsule 2117 >

Meer weten over onze projecten en initiatieven?
Contacteer Karen Vander Plaetse. Ze helpt je graag verder.

KarenKarenkleincrop