Kennis & expertise

Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is één van ‘s werelds meest dynamische instellingen op het vlak van audiovisuele archivering. Er gaat geen week voorbij zonder dat medewerkers van VIAA en Beeld en Geluid contact hebben: in onderzoeksprojecten, om kennis uit te wisselen, om in een aanbestedingsjury te zetelen, of in de bredere context van FIAT/IFTA of IASA bijvoorbeeld.