Kennis & expertise

CANON Cultuurcel

CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming faciliteert samenwerkingen tussen onderwijs en cultuureducatieve organisaties via het platform Cultuurkuur.be. De cultuurcel voert ook onderzoek uit naar cultuuronderwijs en overlegt op Vlaams en Europees niveau met stakeholders in het onderwijs.

In 2016 en 2017 werkt VIAA met CANON Cultuurcel mee aan het project Cultuur in de Spiegel voor een beter cultureel bewustzijn van jongeren in Vlaanderen.

VIAA draagt met haar platform Het Archief voor Onderwijs actief bij tot de verankering van Cultuur in de Spiegel binnen het onderwijs. Daar vinden leerkrachten op de projectpagina over Cultuur in de Spiegel verschillende tools en collecties om in de klas mee aan de slag te gaan. Een VIAA-medewerker begeleidt piloottrajecten in samenwerking met Vlaamse lerarenopleidingen en/of leerkrachten.