FARO

Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (FARO) is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. FARO ijvert voor een kwaliteitsvolle, integrale en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Daarom werkt FARO pro-actief mee aan de verdere ontwikkeling, innovatie en implementatie van verschillende erfgoedstudies en -praktijken. Daarbij streeft FARO actief naar het (laten) uitdragen en (laten) toepassen van standaarden en methoden vanuit een breed, internationaal perspectief.

FARO was mee initiatiefnemer voor het Nieuws van de Groote oorlog project en werkte actief mee in het verzamelen van inventarisinformatie in het cultureel erfgoedveld. FARO zorgt mee voor de doorstroming van informatie over VIAA van en naar het veld, en werkt mee in onderzoeksprojecten.