IASA

IASA is de internationale organisatie van audiovisuele archieven. Haar oorspronkelijke focus lag op audio, maar die is ondertussen verruimd tot audio, video en film. VIAA is lid van IASA, maar neemt er geen bestuursfunctie in op. Wel dragen we regelmatig bij aan het kennisnetwerk via presentaties of artikels.