Kennis & expertise

Packed vzw

Packed is een expertisecentrum rond digitalisering en digitale archivering en is in die hoedanigheid een natuurlijke partner voor VIAA. Samen met Packed werden bij de opstart van VIAA de eerste inventarissen opgesteld van het audiovisueel materiaal bij onze content partners. Daarnaast bracht Packed ook het bedreigde filmmateriaal in beeld bij de Vlaamse omroepen en bij de collectiebeherende instellingen gesubsidieerd binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. Op basis van deze studie kon VIAA vervolgens een strategie voor filmdigitalisering formuleren en ook uitvoeren. 

Packed en VIAA werken daarnaast ook samen in onderzoeksprojecten rond kwaliteitscontrole, archiveringsformaten en thesauri. Ten slotte wordt Packed vaak betrokken in de evaluatie van aanbestedingen voor de digitalisering van nieuwe dragers.