Kennis & expertise

PrestoCentre

PrestoCentre is een internationaal expertisecentrum voor digitaal audiovisueel erfgoed dat voortkomt uit de Europese Presto-onderzoeksprojecten. Het belangrijkste werkinstrument is de website, die een echte kennisbank vormt voor dit steeds uitbreidende domein. VIAA neemt geen actieve rol op binnen PrestoCentre, maar is wel lid.