Nieuws & events

Samenwerking Packed vzw en VIAA

03/06/2013

In opdracht van VIAA zal PACKED vzw instaan voor de coördinatie van de digitalisering van audiovisueel materiaal uit diverse Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen.

PACKED vzw vervult als expertisecentrum digitaal erfgoed een sleutelrol in Vlaanderen in het samenbrengen van expertise omtrent digitalisering en digitale archivering én in deze ter beschikking stellen aan cultureel-erfgoedorganisaties. Ze is onder andere verantwoordelijk voor CEST of Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox. Dit is de online toolbox die de Vlaamse overheid beschouwt als het richtinggevend instrument voor het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties door organisaties die binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden gesubsidieerd.

PACKED vzw heeft, mede door haar voorgeschiedenis als platform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunst, een ruime ervaring opgebouwd met het digitaliseren van audiovisueel materiaal. Door de uitvoering van digitaliserings- en andere projecten in samenwerking met cultureel-erfgoedorganisaties bestaan er goede contacten, is er gespecialiseerde kennis ontwikkeld en kunnen sectorspecifieke problemen en noden beter begrepen worden.

PACKED vzw heeft reeds stappen ondernomen ter voorbereiding van de digitaliseringsprojecten van VIAA. Zo is er in samenwerking met het steunpunt FARO een rondvraag gedaan bij zowel de binnen het Cultureel-erfgoeddecreet erkende organisaties als de verschillende omroepen, om de hoeveelheid en diversiteit van het audiovisuele materiaal dat er bewaard wordt in kaart te brengen. In de cultureel-erfgoedorganisaties worden reeds voorbereidingen getroffen in afwachting van de digitalisering door VIAA. PACKED vzw volgt deze nauwgezet op, en biedt als expertisecentrum hierbij advies en ondersteuning.

Eens de digitaliseringsprojecten van VIAA starten, zal PACKED vzw als aanspreekpunt verdere ondersteuning blijven bieden. Daarnaast zal PACKED vzw in samenwerking met VIAA het logistieke proces van de digitalisering in goede banen leiden.

Voor meer informatie over PACKED vzw en haar activiteiten, schrijf in op haar nieuwsbrief en bezoek de websites www.packed.bewww.projectcest.be en www.scart.be. De contactpersoon binnen PACKED vzw die de voorbereiding van de digitaliseringsprojecten van VIAA opvolgt is Noortje Verbeke (noortje@packed.be).