Nieuws & events

Een belangrijke stap voor VIAA

07/08/2013

Het was vorig weekend druk bij VIAA, want op 3 augustus hebben we vier grote aanbestedingsdossiers gepubliceerd. Met deze aanbestedingen gaan we enerzijds op zoek naar de leveranciers die zullen instaan voor de digitalisering van zo'n 200.000 dragers en anderzijds naar de hard- en software voor het duurzaam bewaren ervan.

Geïnteresseerde leveranciers hebben een maand de tijd om in te schrijven op deze aanbestedingen. Als alles volgens plan verloopt worden eind september de eerste opdrachten gegund. Vanaf dan wordt het Vlaams audiovisueel archief weer een stuk concreter.

De tenders kunnen hier gedownload worden:

Aankoop housing diensten voor een digitaal archiefsysteem

Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten

Aankoop storage en infrastructuur voor een digitaal archiefsysteem

VIAA: Digitalisatie - golf 1