Nieuws & events

Eindrapport digitalisering U-matic-cassettes beschikbaar

23/01/2017

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de U-matic-cassettes. In december werd de digitalisering van deze tweede drager, onderdeel van VIAA’s eerste digitaliseringsgolf, afgerond.

Enkele kerncijfers uit het rapport:

  • 35 partners namen deel aan dit project, een verdubbeling ten opzichte van onze initiële inschatting, toen gingen we uit van 18 partners.
  • Er werden 11.971 U-matic-cassettes aangeboden voor digitalisering, dat is ongeveer 60% meer dan oorspronkelijk gepland was.
  • 1.010 cassettes konden niet worden gedigitaliseerd binnen dit project. De redenen hiervoor zijn divers, bijvoorbeeld door beschadiging of doordat de tapes bijzonder kleverige waren zodat deze niet meer leesbaar zijn. Dat is vrij veel voor een relatief jong type cassettes, die bovendien vooral in professionele context zijn gebruikt. Dit cijfer toont aan dat de U-matic’s kwetsbaar waren en dat deze digitalisering dringend was.
  • In totaal digitaliseerden we 7.645 uur video.

In ons eindrapport kan u onze verschillende bevindingen erop nalezen.  Dankzij de data die de content partners aanleverden tijdens de digitalisering, kunnen we bijvoorbeeld zeggen wat de leeftijd van de dragers was, en welke merken er allemaal vertegenwoordigd waren. Het digitaliseringsbedrijf voegde daar tijdens het digitaliseren nog gegevens aan toe. Het samenvoegen van deze informatie laat ons toe om conclusies te trekken over de gemiddelde lengte van een U-matic-opname, welke merken het kwetsbaarst zijn, en hoe de inhoud van de dragers achteruit gaat met hun leeftijd. Ten slotte delen we ook onze eigen ervaringen in dit rapport.

De digitalisering van U-matic-cassettes is voor ons voorlopig afgerond. De bal ligt nu in het kamp van onze content partners. Zij onderwerpen de gedigitaliseerde beelden aan een kwaliteitscontrole en zullen hun beelden inhoudelijk met metadata verrijken. VIAA werkt wel nog aan een kleine epiloog. Onze partnergroep wordt groter en ook bij de bestaande partners komen er nog af en toe U-matic’s binnen. Met onze digitaliseringspartner is alvast afgesproken dat ook die cassettes later nog gedigitaliseerd kunnen worden.

Brecht-declercqBrecht_Declercq_1