Nieuws & events

Het Archief voor Onderwijs brengt cultuurtheorie in de klas

21/11/2017

Op 10 november 2017 lanceerden VIAA en CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming de Cultuur in de Spiegel-projectpagina op Het Archief voor Onderwijs. Met de tools die ze hier vinden, kunnen leerkrachten de theorie van Cultuur in de Spiegel inzetten in al hun lessen, ook voor vakken zoals economie of wetenschappen. Dit najaar worden de tools uitgetest in enkele pilootklassen.

Cultuur in de Spiegel definieert hoe mensen aan cultuur doen en hoe goed cultuuronderwijs precies in elkaar zit: reflectie over cultuur doet je nadenken over je eigen cultuur en die van anderen. Met filmpjes en geluidsfragmenten, zoals het materiaal op Het Archief voor Onderwijs, kan je die reflectie ook op een concrete manier in de klas introduceren. De aangereikte tools - een interactieve video, tips om audiovisueel materiaal te selecteren op basis van Cultuur in de Spiegel en 32 inspirerende collecties - hebben als doel de theorie van Cultuur in de Spiegel tastbaar en eenvoudig inzetbaar te maken.

Na een vooronderzoek rond cultuuronderwijs met 27 docenten, worden deze tools nog tot het eind van het jaar getest in enkele lerarenopleidingen. Ook de redacteurs van ons onderwijsplatform gebruiken de theorie: bij het selecteren van audiovisueel materiaal voor Het Archief voor Onderwijs kijken zij voortaan door een Cultuur in de Spiegel-bril.