Nieuws & events

We verwelkomen 14 erfgoedcellen als content partner

07/12/2017

Bron afbeelding: http://www.erfgoedcellen.be/

Van de huidige 22 erfgoedcellen in Vlaanderen gaf een heel aantal aan geïnteresseerd te zijn in de VIAA-diensten. De grootste nood situeert zich bij de duurzame opslag van reeds gedigitaliseerde collecties. Daarom zetten we het afgelopen jaar volop in op de opstart van deze nieuwe samenwerkingen. Resultaat: 14 erfgoedcellen stappen vandaag in ons archiveringsmodel.

Drie erfgoedcellen stapten eerder al in via hun overkoepelende collectiebeherende instellingen MAS, STAM en Musea & Erfgoed Mechelen. De dienstverlening aan de erfgoedcellen die nu content partners worden van VIAA, zal specifiek over de duurzame opslag van digitale collecties gaan. Erfgoedcellen zijn in principe geen collectiebeherende instellingen, maar hebben in het verleden vaak wel geïnvesteerd in de digitalisering van erfgoedmateriaal. Door deze projecten en de uitwerking van lokale en regionale erfgoedbanken, beschikken deze erfgoedcellen dus ook over digitale collecties. Voor de duurzame archivering van deze collecties wil VIAA een oplossing bieden. 

Het eerste operationele project betreft het digitale krantenarchief van erfgoedcel k.ERF.  Deze krantencollectie bestaat uit 140.000 pagina's en 13 titels die beheerd worden door 5 verschillende instellingen en gedigitaliseerd werden in een project dat door k.ERF werd opgestart (de kranten ouder dan 1945 vind je op http://www.kempensekranten.be/).

De 14 erfgoedcellen die nu content partner van VIAA worden:

Erfgoedcel Brussel/VGC
Erfgoedcel CO7
Erfgoedcel Denderland
Erfgoedcel k.ERF
Erfgoedcel Kempens Karakter
Erfgoedcel Land van Dendermonde
Erfgoedcel Leie Schelde
Erfgoedcel Meetjesland – COMEET
Erfgoed Noorderkempen
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Erfgoedcel TERF
Erfgoedcel Viersprong
Erfgoedcel Waasland
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed