Nieuws & events

Eindrapporten digitalisering VCR, wassen rol & draadspoel nu beschikbaar

11/04/2017

Eind 2016 werden de laatste dragers uit de tweede digitaliseringsgolf van VIAA gedigitaliseerd: de VCR-cassettes. Golf 2 omvatte zes verschillende dragerformaten waarvan de afspeelapparatuur schaars was geworden (Betamax, open reel video, VCR, wassen rol en draadspoel) of de drager zelf bedreigd was (zelfgeschreven audio-cd-r). Vanaf vandaag zijn de eindrapporten beschikbaar.

In de zomer van 2016 werkten we de digitalisering van de wassen rollen en draadspoelen af. De digitalisering van de drie andere dragerformaten (audio-cd-r, Betamax en open reel video) werd in 2015 al afgerond. De afgelopen maanden werkte het digitaliseringsteam hard aan de eindrapporten van deze digitaliseringsprojecten en nu ook deze beschikbaar zijn, is de tweede digitaliseringsgolf van VIAA afgerond. Meteen een kanttekening: archivering staat nooit stil en door onze content partners zijn intussen opnieuw Betamax cassettes, open reel videobanden, audio-cd-r en VCR-cassettes verworven, zodat de digitalisering van extra hoeveelheden zich nu opdringt als epiloog van de afgelopen projecten.

In de eindrapporten blikken we terug op het digitaliseringsproces en enkele belangrijke cijfers en resultaten. Hieruit kunnen we lessen trekken voor toekomstige digitaliseringsprojecten en dragen we bij aan de kennisdeling over de digitalisering van dit soort dragers. Zo is nog eens bevestigd dat vooral de wassen rollen en de VCR-cassettes zeer fragiel zijn. Enkele cijfers:

  • Bij de VCR-cassettes ging meer dan 50% van de inhoud van de cassettes verloren. Dat gebeurde enerzijds omdat in overleg met de partners bleek dat de waarde van de inhoud van de drager niet in verhouding stond tot de prijs om deze te redden en anderzijds doordat de drager te zeer gedegradeerd was.

  • Bij de wassen rollen kon meer dan een kwart niet worden gedigitaliseerd. De dragers waren in te veel stukken gebroken of niet meer afspeelbaar omdat de groef te ver vervaagd was.

Helaas zal een pak informatie bewaard op deze dragers niet meer beschikbaar zijn voor toekomstige generaties. Het verlies van een flink deel van deze dragers toont nog eens het belang aan van het duurzaam bewaren van audiovisueel materiaal en het tijdig digitaliseren ervan. 737 dragers zijn alvast wel gered. Daarmee is het archief verrijkt met meer dan 42 uur audiomateriaal van op de draadspoelen, bijna 13 uur van op de wassen rollen en iets meer dan 246 uur beeldmateriaal van op de VCR-cassettes.