Nieuws & events

Eerste stappen richting ‘digitaliseren’ van Digital Video-formaten

09/04/2018

Digital Video of DV-formaten deden hun intrede in de vroege jaren 1990 en hadden een houdbaarheidsdatum van tien tot dertig jaar. Intussen wordt de afspeelapparatuur voor formaten als de DV, DV-CAM en DVCPro niet meer geproduceerd en is het hoog tijd om deze bedreigde dragers aan te pakken!

Met Digital Video verwelkomen we opnieuw een drager met een digitaal signaal. Daardoor spreken we hier niet van digitalisering, maar eerder van een migratie van de inhoud naar een nieuw en duurzaam digitaal bestandsformaat. Hier doet Gaël Fernandez zijn intrede: student in de masteropleiding Gestion des Patrimoines Audiovisuels aan het Institut National de l’Audiovisuel (INA) in Frankrijk en sinds 5 maart stagiair bij VIAA. De komende maanden zal hij zich volledig toeleggen op de DV-formaten en de migratie in 2019 voorbereiden.

Gaël gaat voor ons op zoek naar het juiste bestandsformaat om de inhoud van de DV-cassettes te bewaren. Daarnaast zal hij ook onderzoeken hoe de DV-formaten het best verpakt en getransporteerd kunnen worden, welke metadata nodig is voor de registratie, aan welke bedrijven we de opdracht kunnen gunnen en welke technische specificaties belangrijk zijn. De informatie die Gaël verzamelt, zal eveneens gebruikt worden in werkinstrumenten zoals de handleiding voor registratie, die uiteenzet hoe dragers geregistreerd moeten worden voor digitalisering. Voor de bredere communicatie naar de 60 content partners van VIAA die allemaal samen iets minder dan 8000 DV-dragers aangemeld hebben, is Gaëls voorbereiding van vitaal belang.