Nieuws & events

Ook podiumkunsten willen digitale collecties duurzaam archiveren

26/04/2018

Met 49 zijn ze, de content partners uit de podiumkunsten die momenteel actief zijn in digitaliseringsprojecten. Omdat VIAA ook reeds gedigitaliseerd en digitaal geboren materiaal archiveert, wilden we een beter zicht op hun digitale collecties. De interesse in VIAA’s dienstverlening op het vlak van deze digitale intake blijkt groot.

Eind 2017 stuurden we een bevraging uit naar onze content partners uit de podiumkunsten. 30 organisaties vulden de bevraging in en bijna allemaal beschikken ze over digitale video-, audio- en fotobestanden. Enkele vaststellingen:

  • 25 organisaties toonden interesse in digital intake. Voor 10 van de 25 moet dit dringend aangepakt worden.
  • De grootte van de collecties fluctueert van 2GB tot 26TB. Dit moet gedetailleerder in kaart worden gebracht eens de collecties opgenomen worden bij VIAA.
  • Een inventaris van alle digitale bestanden ontbreekt bij bijna alle organisaties.
  • Een vijfde van de organisaties heeft metadata ter beschikking, al dan niet in een gestructureerd formaat. 
  • In sommige gevallen worden digitale bestanden opgeslagen bij een externe partij. Rechtstreeks met hen samenwerken kan, in samenspraak met de betrokken content partners, interessant zijn.
  • 15 organisaties denken de bestanden via SFTP (een internetprotocol dat een beveiligde bestandsoverdracht tussen verschillende computers mogelijk maakt) te kunnen aanleveren. 
  • De overige tien organisaties weten nog niet hoe ze hun bestanden kunnen aanleveren of willen graag een harde schijf binnenbrengen. 

Dankzij deze bevraging krijgt VIAA een globaal overzicht van de nood aan deze dienstverlening, de grootte van de collecties, de aanwezige metadata en de technische capaciteiten binnen de organisaties. Zo kunnen we de trajecten beter voorbereiden en een planning opmaken voor de intake van digitale collecties voor alle content partners. Zodra de digitale intake voor een podiumkunstenorganisatie wordt opgestart, zullen de verschillende aspecten meer in detail worden onderzocht.

Vragen over dit nieuwsbericht? 

Contacteer Debbie Esmans. Ze helpt je graag verder.

Debbie