Nieuws & events

DV-formaten: tijd voor een eerste rapport

09/07/2018

De eerste stap in de voorbereiding voor het digitaliseren van DV in 2019 is achter de rug. Daarbij lag de focus op het in kaart brengen van de diversiteit, fysieke kenmerken en de verspreiding van DV-cassettes. Veertien partners verwelkomden Gaël de afgelopen maanden in hun archief. Op basis van deze bezoeken trekken we enkele conclusies in een tussentijds rapport.

  • De aantallen DV komen ongeveer overeen met eerdere inschattingen.
  • De cassettes lijken in goede staat te zijn, voor zover dat met het blote oog te zien is. We verwachten dus dat de transfer vlot zal verlopen. Technische problemen kunnen natuurlijk altijd opduiken, gezien de ouderdom en fragiliteit van de dragers. 
  • Het grote aantal verschillende cassetteformaten kan bij partners voor verwarring zorgen. Momenteel is het grootste aandeel DV, meer bepaald miniDV. In mindere mate gaat het om DVCAM en DVCPRO. Om de identificatie op weg te helpen, beschrijven we de verschillende types gedetailleerd in het rapport onderaan deze pagina. Content partners vinden de handleiding ook terug op het partnerportaal.

Met de informatie uit de archiefbezoeken werkten we intussen een metadatamodel uit om de dragers te registreren. In dat model staat per drager welke informatie we nodig hebben voor de digitalisering en duurzame bewaring. Voorbeelden zijn het type drager, de datum van de opname of het merk van de cassette. In onderstaand rapport vind je specifieke kenmerken van ieder type DV.

Wat na dit eerste rapport?

De hamvraag die nu op onze agenda staat: naar welk formaat zetten we de inhoud van de DV-cassettes om? Samen met PACKED probeert Gaël ook deze vraag te beantwoorden. Daarnaast bereidt hij de aanbesteding voor, door technische vereisten op te lijsten. Die zullen ons in staat stellen om een kwalitatieve transfer te laten uitvoeren.

Nog vragen?

Stel ze aan Lobke, onze projectmanager digitalisering.

Lobke3Baby_Lobke