Nieuws & events

Amanda, redder van schijfjes in nood

12/09/2018

De kans is reëel dat je bij bedreigd audiovisueel erfgoed niet aan de cd’s in je handschoenenkastje denkt. Toch dringt de redding van cd’s en dvd(-r)’s zich op. In digitaliseringsproject 9 pakken we dit samen met stagiaire Amanda aan.

Glanzend en modern als ze zijn, hebben cd’s en dvd(-r)’s toch maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Bovendien zijn ze kwetsbaar voor schade door bijvoorbeeld krassen of vingerafdrukken. Daarom bereiden we vandaag digitaliseringsproject 9 voor: geen digitalisering in de strikte zin van het woord, maar de migratie van het digitale signaal vanop de optische schijven naar een duurzaam bestandsformaat. Een digitale transfer dus.

De redding van deze schijfjes in nood wordt voorbereid door Amanda Gedeon. Met haar opleiding Preservation and Presentation of the Moving Image aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze de juiste bagage om de komende maanden kennis te vergaren over deze formaten. Verder bestaat haar takenpakket uit het opmaken van een datamodel voor het registratiesysteem, de voorbereiding van de verpakking en het transport van deze dragers en het uitdenken van technische specificaties voor de tender. Hiervoor voert ze een grondige literatuurstudie uit en bezoekt ze ook enkele van onze betrokken content partners.

Eens deze voorbereiding is afgerond, nemen we een vliegende start in 2019.