Nieuws & events

Memorandum SA&S pleit voor bruikbaar auteursrecht

10/01/2019

Memoranda en auteursrechten zijn misschien niet de meest sexy onderwerpen. Maar het legaal online delen van content - of het nu tekst, audio, foto of video is - gaat vandaag iedereen aan. Daarom publiceerden we samen met de andere partners uit het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) een memorandum voor een bruikbaar auteursrecht in een digitale omgeving.

VIAA wil het materiaal uit zijn archief zo veel mogelijk naar buiten brengen, zodat het gezien en gebruikt kan worden. Daarmee komen we natuurlijk, net als onze content partners, in aanraking met het auteursrecht. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) groepeert organisaties als de onze - uit de sectoren cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap - die samen de positie van gebruikers willen versterken en die opkomen voor het publieke domein.

Centraal staat een evenwichtig auteursrecht, met respect voor rechthebbenden, maar ook aangepast aan onder meer de digitale context. De leden van het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving vragen beleidsmakers om meer oog te hebben voor de impact van het auteursrecht op al wie informatie, digitaal bronnenmateriaal of gedigitaliseerde erfgoedcollecties wil gebruiken. Dit memorandum roept op om genuanceerd na te denken over auteursrechten en hier ook naar te handelen. Zo formuleert het memorandum concrete voorstellen tot aanpassing van het ‘voorstel van richtlijn van de Europese Commissie inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’.