Nieuws & events

Digitaal geboren? Welkom in het VIAA-archief

29/03/2019

VIAA wil het beeld en geluid van Vlaanderen bewaren en toegankelijk maken voor iedereen. Dat beeld en geluid wordt niet alleen gedigitaliseerd van op analoge dragers als tapes, cassettes en films, maar kan ook digitaal ontstaan. Dat betekent dat er een nood is om het nieuw digitaal geproduceerd materiaal of het materiaal dat de voorbije jaren gedigitaliseerd werd door onze partners - bijvoorbeeld in een digitaliseringsproject voor fotocollecties - digitaal duurzaam te bewaren. Na een grondig voorbereidingstraject met verschillende pilootprojecten rolt VIAA zijn werking voor deze digitale collecties van zijn content partners verder uit.

De nood aan duurzame bewaring van digitale collecties is hoog. Dat bleek uit bevragingen die we uitvoerden bij onze content partners en was voor ons een signaal om de uitdagingen die bij een digitale instroom horen meer gedetailleerd in kaart te brengen. Vanaf 2016 zetten we pilootprojecten op met content partners Industriemuseum, Huis van Alijn, Vlaams Parlement, K.erf, Lukasweb, Rosas, Ultima Vez, VRT en Focus-WTV. Tijdens deze pilootprojecten hebben we meer inzicht gekregen in de manier waarop digitale collecties momenteel bewaard worden bij onze content partners. Bovendien konden we aan de hand van deze pilootprojecten een proces opzetten om het materiaal op een gestructureerde manier aan VIAA over te dragen.

Het Industriemuseum - tot september 2018 nog het MIAT - zette samen met zijn nieuwe naam ook een nieuwe digitale strategie op. Daar hoorde de opname van hun digitale beeld en geluid bij. Om het bijzondere beeld en geluid uit hun collectie ook zelf te kunnen ontsluiten, maakt het Industriemuseum gebruik van de VIAA-API’s om hun materiaal op hun eigen platformen zichtbaar te maken.

Met wat we uit de verschillende pilootprojecten geleerd hebben, werkten we een nieuwe projectaanpak waarbinnen verschillende projecten gelijktijdig vorm krijgen. Hierbij gaan we de digitale collecties van enkele van onze partners gestructureerd en op schaal opnemen. Een eerste opleidingstraject hiervoor ging eerder dit voorjaar al van start. Een open oproep waarop content partners zich kunnen inschrijven gaat deze zomer de deur uit.