Nieuws & events

VIAA-archief groeide met bijna één miljoen objecten in 2018

08/03/2019

Net als de voorbije jaren groeide het volume aan opgeslagen materiaal bij VIAA erg sterk: we stegen van 8 PB naar 10,5 PB. De instroom van zulke hoeveelheden materiaal in 2018 is het resultaat van veel werk: vanaf de registratie door onze content partners, over de digitalisering bij verschillende leveranciers om uiteindelijk succesvol gearchiveerd te kunnen worden bij VIAA. Elk object wordt daarbij nauwlettend gemonitord tot het veilig in het archief aankomt. We geven je in dit artikel inzicht in de groei aan de hand van enkele grafieken.

De grafiek hieronder illustreert deze groei met het volume aan gearchiveerde TB, per maand.

Uit die grafiek leren we dat het VIAA-archief in 2018 groeide met 2,5 PB. Een belangrijke bijdrager in deze groei was de finalisering van de import van het bestaande VRT-archief, goed voor 240 TB in totaal van januari tot maart. Daarnaast archiveerden we natuurlijk ook materiaal uit onze digitaliseringsprojecten. Zo was de import uit digitaliseringsprojecten (met name VHS, film en Betacam) goed voor een gemiddelde instroom van ongeveer 100 TB per maand gedurende het hele jaar. Nieuw materiaal van VRT wordt ook iedere dag opgeslagen in het VIAA-archief. Dat is goed voor een gelijkaardig volume van 100 TB per maand.

Shift naar digitale instroom

Een belangrijk aandeel in de groei van 2018 was de instroom van reeds bestaande digitale collecties in het archief. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we de groei bekijken in aantal items per maand, in plaats van in terabyte:

Bovenstaande grafiek toont hoe de aangroei van het aantal items grotendeels zijn oorsprong heeft in digitale instroom. Naast de groei vanuit het VRT-archief, hadden ook pilootprojecten zoals dat van het Industriemuseum, de krantencollectie van Erfgoedcel k.erf en de dagelijkse instroom van Focus-WTV hier een belangrijk aandeel in.

Eind 2018 klokken we zo af op 3.628.642 items in het archief. De verdeling van die items vind je hieronder.

Verdeling van type items over het archief, status eind 2018
Verdeling van type items over het archief, status eind 2018

Noot: 'Afbeeldingen' slaat op de scans van Plantentuin Meise die door VIAA bewaard worden als betalende dienst.

Grafieken als deze opzetten, had in het verleden flink wat voeten in de aarde. Digitalisering en archivering zijn dan ook een verzameling van complexe processen waarbij het nauwgezet opvolgen van de verschillende items cruciaal is. Daarmee vermijden we dat dragers in de logistieke keten verloren gaan, dat de digitalisering fout verloopt of dat het digitale eindproduct niet correct gearchiveerd wordt. Door een combinatie van rapporten, die we samen end2end-rapportering noemen - letterlijk: van het ene eind, het fysieke archief, tot het andere eind, het digitale archief - worden fouten gedetecteerd en rechtgezet én kunnen wij eenvoudiger rapporteren over de inhoud van ons archief.