Nieuws & events

VIAA tast mogelijkheden fotodigitalisering op schaal af

13/05/2019

Met massadigitalisering hebben we al een pak ervaring. Fotomateriaal is echter een nieuw soort drager voor ons digitaliseringsteam. Daarom beginnen we dit project met enerzijds een aansluiting bij en verkenning van bestaande expertisenetwerken en anderzijds een terreinverkenning van de Vlaamse fotocollecties.

Sinds maart worden er verkennende gesprekken ingepland met content partners met grote fotocollecties en gaan we langs bij nationale en internationale experten op vlak van fotografie en fotodigitalisering. We stellen ook een stuurgroep aan die het project begeleidt. Deze eerste terreinverkenning heeft een technische en inventariserende focus. We verzamelen kennis over het materiaal, de techniek en de representatieve Vlaamse fotocollecties voor we vanaf maart 2020 overgaan tot een tentatief projectplan: hoe zou de digitalisering en duurzame archivering van foto eruit kunnen zien? Welke stappen zouden wanneer genomen moeten worden?

Deze voorbereidende studie is opgenomen in ons meerjarenplan 2019 - 2023. De digitalisering zelf is hierin nog niet opgenomen. Of en wanneer dit fotodigitaliseringsproject plaatsvindt, hangt onder meer af van onze bevindingen in dit onderzoekstraject.