Nieuws & events

Stakeholders geven hun kijk op werkingen van PACKED en Lukas

06/09/2019

De integratie van VIAA, PACKED en Lukas die we dit jaar voorbereiden, heeft niet alleen een impact op onze eigen werking. Ook onze verschillende partners en stakeholders hebben hier verwachtingen over. Omdat we belang hechten aan hun input, maakten we dit voorjaar een bevraging op voor PACKED- en Lukas-stakeholders en contacten, net zoals we in 2018 deden voor VIAA.

In een vragenlijst peilen we onder andere naar de tevredenheid over de dienstverlening, de helderheid en frequentie van de communicatie en de bekendheid van de platformen. Met het oog op onze integratie wilden we niet enkel de bestaande dienstverlening van PACKED en Lukas evalueren. We wilden ook de verwachtingen van de partners over de toekomst leren kennen. Hoe belangrijk zijn de gratis digitalisering en de terbeschikkingstelling van collecties aan het brede publiek voor partners van Lukas? Waarop moet PACKED nog meer inzetten in zijn dienstverlening? Hebben hun stakeholders nood aan tools om digitale processen te ondersteunen? En hoe worden de vormingen van PACKED geëvalueerd?

De belangrijkste resultaten uit de twee rapporten hebben we voor jou gebundeld: