Kennis & expertise

Onderzoek

Met ons onderzoek beogen we vernieuwing bij partners, of binnen de platformen en processen van VIAA zelf. Onze unieke, digitale verzameling creëert zowel uitdagingen als opportuniteiten. Zo zetten we samen met expertisecentra, technologiebedrijven en start-ups projecten op rond onder andere metadatering en thesauri. Via testprojecten en gebruikersonderzoeken verbeteren we dan weer continu ons aanbod naar bijvoorbeeld onderwijs. De opgedane kennis delen we met ons netwerk.

Een overzicht van onze onderzoeken:

Haalbaarheidsstudie unified thesaurus

VIAA archiveert materiaal van verscheidene organisaties in de erfgoed- en cultuursector. De bewaring en archivering van dit materiaal gebeurt zo uniform mogelijk. Samen met het toenmalige MiX (iMinds/IMEC) en spelers uit de erfgoed- en cultuursector voerden we een haalbaarheidsstudie uit omtrent thesauri.
Lees meer

Gemeenschappelijke thesaurus voor uniforme ontsluiting

Zowel VIAA als het Nederlandse Beeld & Geluid staan voor dezelfde uitdaging: de grootschalige en snelgroeiende digitale archieven op een efficiënte manier annoteren, en bijgevolg makkelijk delen. We onderzochten in welke mate een gelinkte thesaurus, beheerd via een gemeenschappelijk toolset, hierbij kan helpen
Lees meer

Living Labs Bibliotheken

Samen met iMinds (nu imec) Living Labs voerden we onderzoek naar het gebruik van audiovisueel materiaal in bibliotheken. 30% van onze openbare bibliotheken nam deel aan het onderzoek.
Lees meer

Gebruik audiovisueel materiaal in de klas

Archiefmateriaal ter beschikking stellen voor het onderwijs is een belangrijk project voor VIAA. Hiervoor willen we een webplatform ontwikkelen dat leerkrachten met plezier in hun klas zullen gebruiken. VIAA startte samen met de iMinds Living Labs (nu imec) een proeftuintraject om dit te realiseren.
Lees meer

Inventarisering digitale collecties

We brachten de verschillende collecties in kaart om zicht te krijgen op de grootte, de aard en de noodzaak van onze dienstverlening. Aan de hand van de studieresultaten onderbouwden we de fasering en prioriteiten van onze verschillende diensten.
Lees meer

Studie FFv1 als archiefformaat

Europese projecten zoals Preforma wezen uit dat de FFv1 codec ideaal is voor videoarchivering; een brede community binnen ons werkveld ondersteunde dit idee.
Lees meer

Duiken in de machine

Binnen dit proefproject onderzoeken we samen met PACKED vzw hoe we agrarische en industriële machines kunnen digitaliseren via 3D-technieken, en hoe we het resultaat duurzaam kunnen bewaren.
Lees meer

Visuele thesaurus voor online mode-erfgoed

Het project motiveert beheerders van het Vlaamse en Nederlandse mode-erfgoed om de metadata van hun collectie voor te bereiden op de overstap naar linked data.
Lees meer

VIAA assessment TDR

We willen de uitbouw van VIAA volgens bestaande standaarden rond TDR zo optimaal mogelijk realiseren.
Lees meer