Kennis & expertise

'Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2014

Op dit moment ontbreekt er in Vlaanderen – en bij uitbreiding België – een gecoördineerde werking rond het systematisch archiveren en bewaren van digitale publicaties. Deze publicaties verdwijnen haast even snel als ze verschijnen, met als gevolg een digitaal zwart gat in ons collectief geheugen. In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur schreef zijn departement de opdracht uit voor een verkennend onderzoek. Binnen dit onderzoek werd de haalbaarheid van een deponeringskader voor digitale publicaties uit Vlaanderen in kaart gebracht.

VIAA was partner van dit project.