Kennis & expertise

Inventarisering digitale collecties

juni - oktober 2016

Om zicht te krijgen op de grootte, aard en urgentie van de dienstverlening rond digitale collecties werd door VIAA een studie uitgevoerd die deze collecties in kaart brengt. De resultaten van de studie werden gebruikt om de fasering en prioritering van de dienstverlening te onderbouwen.