Gebruikershandleidingen

VIAA-licenties in het archiefsysteem

Op deze pagina vind je een overzicht van alle bestaande licenties in het VIAA-metadatamodel en meer informatie over het moment waarop welke licentie actief wordt.

Overzicht van de licenties

Het VIAA-metadatamodel voorziet licenties in de lijn met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Er worden licenties voorzien voor onderwijs, onderzoek, bibliotheken en metadata naar het brede publiek. Elk van die licenties kan aan of uitgezet worden door de content partner.

Een gedetailleerd overzicht van de licenties vind je in de metadatahandleiding (bijlage 5). 

Standaardwaarden van de licenties

Wanneer worden de standaardwaarden ingevuld?

Voor bestanden uit VIAA-digitaliseringsprojecten worden de standaardlicenties (zie tabel hieronder) automatisch actief op het moment van import in het archiefsysteem. Let wel: aangezien het materiaal zich op dat moment nog in de ingestruimte of workspace bevindt, zal het nog niet gebruikt worden. Content partners hebben zes maanden de tijd om het materiaal te publiceren en indien nodig de licenties aan te passen. Pas na publicatie wordt de licentie echt actief en kan het materiaal dus ontsloten worden volgens de licenties.

Voor bestanden uit digitale collecties worden de licenties meegegeven bij de aanlevering van het materiaal. Indien geen licentie aangeleverd werd, zal VIAA de standaardlicenties activeren.

Overzicht standaardwaarden

Standaard zal VIAA op dit moment onderstaande licenties activeren:

Licentie status
VIAA-ONDERWIJS AAN
VIAA-ONDERZOEK AAN
VIAA-BIBLIOTHEEK UIT
VIAA-INTRAMUROS UIT
VIAA-INTRA_CP-CONTENT AAN
VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL AAN
VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD AAN
VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL UIT
Alle andere licenties UIT


Kan ik de licentie nog aanpassen?

Licenties kunnen ten allen tijde aangepast worden in het VIAA-archiefsysteem (MAM). Je kan de licenties ook in bulk voor hele delen van je collecties aanpassen. Tegelijkertijd wensen we je erop te wijzen dat deze standaardinstelling voor de licentie conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst is en er normaal gezien enkel wegens specifieke redenen (zoals exclusieve rechten met derden of gevoelig materiaal) aanpassingen nodig zijn.

Voor sommige platformen, zoals Catalogus Pro, kan je er bijvoorbeeld voor opteren om voor bepaald materiaal alleen de metadata te tonen. Op die manier kunnen andere partners toch zien dat dit materiaal in je collectie bestaat, maar het niet via het platform bekijken of beluisteren.

Ontsluitingsplatformen zijn zo ontworpen dat ze rekening houden met de licentie en op basis hiervan een item al dan niet zullen gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het even (typisch 24uur, maar afhankelijk van platform tot platform) kan duren voor het ontsluitingsplatform aangepast is. Voor dringende gevallen kan een snellere update gevraagd worden via support@viaa.be.


Matthias2Matti