Wat doen we?

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel vat samen wat cultuur precies inhoudt en hoe dit aan bod dient te komen in het onderwijs. Het helpt leerkrachten om hun lessen te variëren, en om na te gaan of de lessen voldoende inzetten op alle culturele vaardigheden van hun leerlingen. 

Het is de taak van de leerkracht om leerlingen kritisch inzicht over hun eigen cultuur en die van anderen bij te brengen. Op Het Archief voor Onderwijs is er audiovisueel materiaal voor meer dan 30 cultuuronderwerpen beschikbaar. 

VIAA draagt met haar platform Het Archief voor Onderwijs actief bij tot de verankeren van het onderzoek Cultuur in de Spiegel binnen het onderwijs en begeleidt trajecten in samenwerking met Vlaamse lerarenopleidingen en/of leerkrachten. Daarnaast stimuleren CANON Cultuurcel en VIAA het actieve en creatieve gebruik van archiefmateriaal vanuit het Archief voor Onderwijs.

Dit project start begin 2017 in samenwerking met CANON Cultuurcel en het Vlaams Departement voor Onderwijs & Vorming, met een verwachte afsluiting eind 2017.

Meer info over Cultuur in de Spiegel vind je voorlopig op de website van CANON Cultuurcel.