Wat doen we?

Digitalisering foto

VIAA bewaart en digitaliseert beeld en geluid voor meer dan 150 content partners. Vaak hebben zij naast audiovisueel materiaal ook heel wat foto’s in hun collectie. De vraag of we ook dat materiaal zouden gaan digitaliseren en duurzaam bewaren werd in het verleden herhaaldelijk gesteld door verschillende stakeholders (al kunnen digitale fotocollecties sinds 2019 bij ons terecht). Sinds maart 2019 onderzoeken we of en hoe we onze kennis rond massadigitalisering kunnen hergebruiken in een fotodigitaliseringsproject.

Ons onderzoek heeft een technische en inventariserende focus. Belangrijk is om aansluiting te vinden bij bestaande expertisenetwerken. Er is zowel nationaal als internationaal al heel wat kennis opgebouwd, dus hoeven wij het warm water niet opnieuw uit te vinden.

Het eerste jaar van ons onderzoek - van maart 2019 tot maart 2020 - willen we te weten komen welke kennis voorhanden is, waar de noden liggen en wat nu precies die ‘representatieve’ Vlaamse fotocollecties zijn. Dit doen we door:

  • bestaande expertisenetwerken te verkennen, zowel nationaal als internationaal;

  • de definiëring en identificatie op vlak van materiaal, techniek en ‘representativiteit’;

  • een inventarisatie van de omvang en de toestand van het fotografisch materiaal in de collecties, in eerste instantie van onze content partners.

De resultaten hiervan worden gebundeld in een overzichtsrapport.

Vanaf maart 2020 onderzoeken we hoe de digitalisering en de duurzame archivering van de in kaart gebrachte collecties er zou kunnen uitzien. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van content partners en experten begeleidt het volledige project.

Wat als mijn fotocollectie niet kan wachten?

Eens ons onderzoek afgerond is, moet er bekeken worden of we een rol kunnen opnemen in de operationalisering van de fotodigitalisering. Moet jouw fotocollectie dringend gedigitaliseerd worden en wil je daar zelf een project voor opstarten? Lees er dan zeker de richtlijnen op de projectwebsite CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) op na. Op deze nuttige website wordt er telkens met een minimum richtlijn en een aanbevolen richtlijn gewerkt. Zo kan je zelf beslissen wat voor jouw collectie een werkbare praktijk is. 

Heb je nog vragen over dit project?
Stel ze aan projectmanager Loes Nijsmans.

Loes2Jeugdfoto_Loes