Wat doen we?

Open-reel-video, VCR, Betamax, audio-cd-r, draadspoel en wasrol

Voor ons tweede digitaliseringsproject selecteerden we in samenwerking met PACKED vzw een zestal audio- en videoformaten waarvan vooral de afspeelapparatuur, maar ook het formaat van de drager zelf bedreigd is. Het gaat om de dragers open-reel-video, VCR, Betamax, audio-CD-R, draadspoel en wasrol. 

Voor de digitalisering werd er per drager een aanbesteding uitgeschreven. Op basis van de inschrijvingen werd de digitalisering van Betamax en audio-CD-R toegewezen aan het Nederlandse Picturae, open-reel-video aan het Franse Vectracom, VCR aan Sonim Production en wasrollen en draadspoelen aan het Frans LARHRA.

Het tweede digitaliseringsproject werd reeds in 2016 afgerond omdat er – in vergelijking met de andere projecten – weinig dragers waren. Indien nieuwe content partners van VIAA over bovenstaande dragers beschikken, kunnen wij rekenen op de betrokken digitaliseringsbedrijven voor een nieuwe digitaliseringsronde.

Brecht-declercqBrecht_Declercq_1