Kennis & expertise

Rapporten

Bij VIAA geloven we in de kracht van kennisdeling. In onderstaande rapporten vind je belangrijke bevindingen en conclusies uit verschillende projecten en onderzoeken die VIAA in het verleden voerde terug. Deze rapporten hebben betrekking tot onze digitaliserings- en archiveringsactiviteiten.

  • Onze rapporten

Rapport: Studie naar het herformatteren van het VIAA-archief

Cijfers en aantekeningen over het herformatteren van jpeg2000/mxf-bestanden naar andere bewaar- en toegangsformaten in het VIAA-archief.

75 KB Download
Tussentijds rapport digitalisering DV-cassettes

De eerste stap in de voorbereiding voor het digitaliseren van DV in 2019 is achter de rug. Daarbij lag de focus op het in kaart brengen van de diversiteit, fysieke kenmerken en de verspreiding van DV-cassettes. We trekken enkele conclusies in dit tussentijdse rapport.

668 KB Download
Eindrapport digitalisering VCR

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de VCR-cassettes. Eind 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van VIAA’s tweede digitaliseringsgolf, afgerond.

1.26 MB Download
Eindrapport digitalisering U-matic-cassettes

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de U-matic-cassettes. In december 2016 werd de digitalisering van deze tweede drager, onderdeel van VIAA’s eerste digitaliseringsgolf, afgerond.

770 KB Download
Eindrapport digitalisering wassen rol

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de wassen rollen. In de zomer van 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van VIAA’s tweede digitaliseringsgolf, afgerond.

901 KB Download
Eindrapport digitalisering draadspoel

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de draadspoelen. In de zomer van 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van VIAA’s tweede digitaliseringsgolf, afgerond.

899 KB Download
Eindrapport gemeenschappelijke thesaurus voor uniforme ontsluiting

In dit rapport blikken we terug op het project rond een gemeenschappelijke thesaurus uitgevoerd door Beeld & Geluid en VIAA. Tussen september 2015 en juni 2016 werd dit project, met de financiering van de Taalunie, uitgevoerd.

993 KB Download
Eindrapport digitalisering audiocassettes

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de audiocassettes. Eind februari 2016 werd deze digitalisering, onderdeel van VIAA's eerste digitaliseringsgolf, afgerond.

1.63 MB Download
Eindrapport digitalisering audio-cd-r

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de audio-cd-r dragers. Deze digitalisering, onderdeel van VIAA's tweede digitaliseringsgolf, werd afgerond in september 2015.

815 KB Download
Eindrapport digitalisering open reel video

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de open reel video. In juli 2015 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van VIAA’s tweede digitaliseringsgolf, afgerond.

906 KB Download
Eindrapport digitalisering Betamax

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de Betamax-cassettes. Deze digitalisering, onderdeel van VIAA's tweede digitaliseringsgolf, werd afgerond in juli 2015.

1.07 MB Download
Eindrapport haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus

Dit eindrapport schetst enkele belangrijke inzichten als uitkomst van het Unified Thesaurus project. In de loop van 2013 en 2014 werd dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met iMinds en enkele spelers uit de erfgoed en cultuursector.

1.34 MB Download