Nieuws & events

Nieuws van de Groote Oorlog: Registratiefase afgerond

05/03/2015

De registratiefase van het project Nieuws van de Groote Oorlog werd op 25 februari 2015 afgerond. Tijdens deze fase gebeurde het voorbereidende werk voor de digitalisatie: registratie, verpakking en barcodering.

Voor Nieuws van de Groote Oorlog werkt VIAA samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en PACKED en 13 content providers om frontblaadjes, tijdschriften en kranten uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en duurzaam te bewaren.

Op 10 juni 2014 begon de registratiefase voor Nieuws van de Groote Oorlog. Bij 13 content providers werd het nodige voorbereidend werk geleverd: de collecties werden geregistreerd, verpakt en gebarcodeerd om vervolgens gedigitaliseerd te worden bij de firma GMS in Alblasserdam.

Belangrijk werk, want de publicaties uit deze periode zijn bedreigd door de vaak gebrekkige kwaliteit van het papier waarop ze gedrukt zijn. Digitalisering is dus absoluut noodzakelijk om de inhoud van deze documenten voor de toekomst te bewaren én toegankelijk te houden.

Nu de registratie afgerond is, kunnen we een overzicht geven van de precieze aantallen:

In totaal werden 270.399 pagina's (verspreid over 52.336 edities en 900 titels) geregistreerd.

De aantallen volgens content provider zien er zo uit:
 • ADVN: 4562 edities / 18.612 pagina's
 • AMSAB: 486 edities / 2.485 pagina's
 • AMVB: 864 edities / 5.773 pagina's
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: 14.940 edities / 68.862 pagina's
 • IFF: 4.264 edities / 23.131 pagina's
 • KADOC: 944 edities / 9968 pagina's
 • KU Leuven: 11.518 edities / 59.119 pagina's
 • Letterenhuis: 35 edities / 228 pagina's
 • Liberaal Archief: 273 edities / 1.512 pagina's
 • Memorial Museum Passchendaele 1917: 880 edities / 8.989 pagina's
 • Provinciale Bibliotheek Limburg: 206 edities / 1.031 pagina's
 • Provinciale Bibliotheek Tolhuis: 344 edities / 5.137 pagina's
 • UGent: 13.020 edities / 65.552 pagina's

De digitalisatie is ondertussen ook al volop bezig. Op dit moment zijn de collecties van ADVN, AMSAB, AMVB, In Flanders Fields (IFF), KADOC, KU Leuven, Letterenhuis, Liberaal Archief, Memorial Museum Passchendaele 1917, Provinciale Bibliotheek Limburg en Provinciale Bibliotheek Tolhuis al gedigitaliseerd. De collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en UGent moeten nog gebeuren. Van de 270.000 pagina's zijn er ongeveer al 200.000 gedigitaliseerd.

Daarna wordt het gedigitaliseerde materiaal ter beschikking gesteld aan de content providers en aan het grote publiek via een website.

.