Nieuws & events

Beheersovereenkomst VIAA goedgekeurd door Vlaamse Regering

29/03/2019

Op vrijdag 29 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de beheersovereenkomst 2019 - 2023 met VIAA goed. Ze bekrachtigde ook het decreet dat onze werking verankert. Een decreet dat eerder al aangenomen werd door het Vlaams Parlement op 20 maart 2019. Voor de voltallige organisatie is dit alvast een groot blijk van vertrouwen, dat ons bovendien stabiliteit geeft voor de toekomst. 

Dat ook ons ingediende meerjarenplan voor 2019 - 2023 goedgekeurd is en de werkingssubsidie werd toegekend, betekent dat we verder kunnen gaan met de uitvoering van onze plannen. Einde 2019 volgt in het licht van de fusie met PACKED en Lukas een update van het beleidsplan.