Nieuws & events

Digitalisering unieke missiefilms in zicht

02/04/2019

Deze missiefilms zijn een genre apart. Ze laten je de geschiedenis van Congo, Rwanda en Burundi zien door de bril van missionarissen uit de jaren veertig tot zestig. Dankzij de bewaring, restauratie en digitalisering van de filmcollectie van de Witte Paters - door KADOC, Cinematek, VIAA en met de steun van het departement Cultuur, Jeugd en Media - is de toekomst van de beelden verzekerd.

Bij VIAA zetten we ons in voor de duurzame bewaring van audiovisueel erfgoed. Naast de massadigitalisering van veel voorkomende dragers, leggen we ons in dit project toe op de digitalisering van een bijzondere collectie die een aparte manier van werken vraagt: de filmcollectie van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een mondvol, daarom wordt er ook naar verwezen als ‘de Witte Paters’.

De collectie bestaat uit meer dan 750 filmobjecten (geluids- en beeldrollen in verschillende werkkopieën en taalversies) waaruit we 83 inhoudelijke gehelen opnieuw samenstellen. De objecten werden de voorbije maanden geanalyseerd, geregistreerd en gerestaureerd door de medewerkers en specialisten van KADOC en Cinematek. De volgende stap is de digitalisering van de objecten. Daar neemt VIAA in 2019 het voortouw in met het publiceren van een aanbesteding.