Wat doen we?

Catalogus.pro

Wat als content partners elkaars materiaal zouden kunnen zien, eenvoudig toestemming kunnen geven voor het gebruik en elkaar faciliteren in het downloaden van deze beelden? Stel je voor dat het publiek de metadata van beelden zou kunnen onderzoeken en in contact kan komen met de content partner die erachter zit?

In de samenwerkingsovereenkomst tussen VIAA en de content partner zijn reeds een aantal afspraken over de toegankelijkheid en het gebruik van de beelden reeds opgenomen, nu willen we dit verder concretiseren. Het voorstel is om een catalogus te maken waarin content partners snel en gemakkelijk materiaal kunnen zoeken, vinden en bekijken. Gebruiksgemak staat hierbij voorop.

Meer complexe beheerstaken zouden nog steeds binnen het MAM (het archiefsysteem van VIAA) moeten gebeuren, maar opzoekingen, in functie van bijvoorbeeld mogelijk hergebruik, zullen via de catalogus.pro gebeuren. Materiaal van andere content partners zal ook enkel via deze catalogus te bekijken zijn. Uiteraard beheren de content partners ook zelf wat er doorstroomt naar de catalogus, en wat niet. Daarnaast houdt het feit dat je een item kan opzoeken en vinden in de catalogus uiteraard geen toestemming tot gebruik toe. Enkel bepaalde medewerkers van de content partners zullen toegang krijgen tot de catalogus. Dit project wordt verder uitgewerkt in de loop van 2017 in samenwerking met de content partners van VIAA. Er worden werkgroepen samengesteld die op de belangrijke vragen een antwoord zullen zoeken.

Debbie_cropped_9feb