Wat doen we?

Catalogus Pro

Wat als content partners elkaars materiaal zouden kunnen zien en elkaar eenvoudig contacteren met vragen? Dat ze hun eigen publiekswerking kunnen verruimen en hun archief- en collectiewerking verder kunnen optimaliseren? Catalogus Pro maakt VIAA’s digitale archief toegankelijk voor de content partners die eraan bijdragen. Het platform is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen VIAA en zijn Vlaamse cultuur-, media- en overheidspartners.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen VIAA en zijn content partners zijn een aantal afspraken over de toegankelijkheid en het gebruik van de gearchiveerde beelden opgenomen. Met Catalogus Pro willen we dit verder concretiseren. Het platform is exclusief toegankelijk voor de 140 content partners van VIAA die er snel en gemakkelijk materiaal zoeken, vinden en bekijken in een beveiligde omgeving. Gebruiksgemak staat hierbij voorop. 

Uiteraard beheren de content partners zelf wat er doorstroomt naar de catalogus, en wat niet. Het feit dat je een item kan opzoeken en vinden in de catalogus houdt daarenboven geen toestemming tot gebruik in. De contactgegevens van de beherende content partner worden bij elk item vermeld zodat vragen over items op het platform makkelijk de weg vinden. Ook krijgen enkel bepaalde medewerkers van de content partners toegang tot de catalogus. 

Om dit tot stand te brengen werden in 2017 werkgroepen samengesteld met geïnteresseerde content partners. Daarin werden alle belangrijke vragen samen uitgeklaard en werd het operationeel kader voor Catalogus Pro afgesproken. Content partners werden tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het project en er werd een korte testperiode van het platform georganiseerd. In maart 2018 ging Catalogus Pro live voor alle 140 content partners van VIAA.

Debbie