Wat doen we?

Digitaliseringsproject 9: cd en dvd

Als we het hebben over dragers van audiovisueel materiaal, dan is de kans groot dat jij aan een cd of dvd denkt. We hebben er allemaal nog rondslingeren, in onze woonkamer of het handschoenkastje in onze auto. Maar wist je dat deze schijfjes een levensduur hebben die een pak korter is dan pakweg een filmrol? Digitaliseringsproject 9 is onze reddingsoperatie.

Digitaliseringsproject 9 is een transfer-to-file-project. Dat betekent dat we een digitaal signaal vanop een kwetsbare drager omzetten in een duurzaam bestandsformaat. De kwetsbare dragers in kwestie zijn de cd en de dvd. Beide komen zeer vaak voor en worden tot op vandaag gebruikt als opslagmedium. Ze zijn echter gevoelig aan schade door bijvoorbeeld krassen, breuken, stift en stickers op het oppervlak. Volgens sommige experten zou hun levensduur beperkt zijn tot 10 jaar. Een ander probleem is de afspeeltechnologie. Kan jouw computer nog cd’s of dvd’s slikken?

Over alle partners heen tellen we een kleine 50.000 schijfjes in nood, waarvan 35.000 cd’s en 15.000 dvd(-r)’s. Die zijn vooral afkomstig uit de cultureelerfgoedsector, stadsarchieven en podiumkunstenorganisaties. Een aanzienlijk deel van deze dragers bevat vermoedelijk commerciële opnames, dus moeten we onderzoeken waar de erfgoedwaarde precies ligt. Hiervoor willen we onze content partners selectiecriteria aanreiken en een selectiemechanisme opzetten. Bovenstaande cijfers zullen dus nog veranderen.

90 content partners van VIAA zijn betrokken bij dit project. Sinds begin 2019 kunnen ze de selectie van cd’s en dvd’s in hun collectie aanvatten met een pak documentatie. We leggen de laatste hand aan een datamodel voor het registratiesysteem en werken processen uit voor de verpakking en het transport van deze dragers.

Lobke3Baby_Lobke