Wat doen we?

Digitaliseringsproject 3: Digital Betacam en Betacam SX

Het derde digitaliseringsproject focust op twee gelijkaardige dragers: Digital Betacam en Betacam SX. Niet zozeer de conservatie van deze dragers, maar wel hun grote aantal is de uitdaging van dit digitaliseringsproject. Die grote hoeveelheid danken we aan het feit dat vooral de omroepsector de Digital Betacam en de Betacam SX gebruikte.

In 1993 introduceerde Sony de Digital Betacam als opvolger van de Betacam SP, die vooral door professionele media gebruikt werd. Het is niet het oudste type videocassette met digitaal signaal, maar wel het meest succesvolle. De beeld- en geluidskwaliteit van de Digital Betacam waren opvallend beter dan de Betacam SP en de cassettes waren goedkoper dan de digitale D1-cassettes.

Digital Betacam cassettes doorstaan de tand des tijd goed, al worden ze soms kleverig. De uitdaging lag dan ook niet in de toestand van de dragers, maar wel in de hoeveelheid. Enkel de professionele media gebruik(t)en de Digital Betacam, waardoor de dragers een schat aan televisieprogramma’s van VRT en verschillende commerciële omroepen bevatten.

In 2015 werd de productie van Digital Betacam-spelers stopgezet en startte VIAA met de digitalisering van deze dragers. Hoewel de afspeelapparatuur nog in omloop is, dreigt deze in de nabije toekomst te verdwijnen samen met het opgenomen materiaal. Tussen september 2015 en maart 2021 digitaliseert Memnon, geselecteerd via een Europese aanbesteding, 44.100 Digital Betacam-cassettes van 34 cultureel erfgoedinstellingen en 3 omroepen. Memnon stond ook in voor de digitalisering van de U-Matic en Betacam SP-cassettes van ons allereerste digitaliseringproject.

Ook de Betacam SX werd/wordt, als goedkopere opvolger van de Digital Betacam, uitsluitend door professionals in de televisiewereld gebruikt. De Betacam SX kent dezelfde bedreigingen als de Digital Betacam. Tussen juni 2016 en maart 2021 digitaliseert Memnon, geselecteerd via een Europese aanbesteding, 46.100 Betacam SX-cassettes van 15 cultureel erfgoedinstellingen en 6 omroepen.

Brecht_versie3_2019Brecht_Declercq_1